סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

עמותת סיכוי היא ארגון משותף ליהודים וערבים אזרחי המדינה, אשר נטלו על עצמם לקדם שוויון ושותפות בכל התחומים והרמות בין האזרחים הערבים־ פלסטינים לאזרחים היהודים בישראל. העמותה פועלת משנת 1991 מול משרדי הממשלה, גופים ציבוריים, השלטון המקומי והציבור הרחב כדי לחולל שינוי מרחיק לכת במדיניות הממשלה כלפי האזרחים הערבים, ולקדם מציאות של חברה משותפת ושוויונית.

לב התפקיד:

ניהול משותף של המחלקה למדיניות שוויונית הפועלת לקידום סגירת הפערים הקיימים בין האזרחים היהודים והערבים בישראל. במחלקה עובדים אחד עשר חברי צוות, מומחים בתחומי מדיניות שונים, אשר פועלים מול משרדי הממשלה, חברי הכנסת  והשלטון המקומי הערבי כדי לקדם מדיניות שוויונית ביחס לאזרחים הערבים. מודל ההתערבות מתואר בפרק א' כאן.

מרכיבי תפקיד:

דרישות התפקיד:

להגשת מועמדות יש לשלוח, עד לתאריך 20.10.19, למייל sikkuy.jobs@gmail.com מסמך קורות חיים ומכתב נלווה קצר (עד 300 מילים) המסביר מדוע את/ה מעוניין/ת ומתאים/ה לתפקיד.

Silence is Golden