סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

משרה מלאה

עמותת סיכוי היא ארגון משותף ליהודים וערבים אזרחי המדינה, אשר נטלו על עצמם לקדם שוויון ושותפות בכל התחומים והרמות בין האזרחים הערבים־פלסטינים לאזרחים היהודים בישראל. העמותה פועלת משנת 1991 מול משרדי הממשלה, גופים ציבוריים, השלטון המקומי והציבור הרחב כדי לחולל שינוי מרחיק לכת במדיניות הממשלה כלפי האזרחים הערבים, ולקדם מציאות של חברה משותפת ושוויונית.

המחלקה לחברה משותפת פועלת על מנת להביא את גופי השלטון, הרשויות המקומיות, ארגונים וגופים ציבוריים, לקדם, ליצור ולחזק מציאות של חברה משותפת ומרחבים משותפים המבוססים על כבוד, אמון והיכרות מעמיקים בין יהודים וערבים. המחלקה מפעילה בשלוש השנים האחרונות פרויקטים שונים המקדמים מרחבים ציבוריים משותפים, חינוך לחיים משותפים, ייצוג הולם לאזרחים הערבים בתקשורת ובכנסים ועוד.

ליבת התפקיד: ניהול משותף (ביחד עם מנהל יהודי) של צוות, פיתוח וניהול אסטרטגיות ותהליכי עבודה מגוונים לקידום חברה משותפת בתחומי האדבוקציה וקידום מדיניות, בניית שותפויות עם ארגונים וגורמים חיצוניים, הובלת פעילות ציבורית וקמפיינים וגיוס משאבים לפעילויות המחלקה.  בנוסף המנהלות/ים השותפות/ים יובילו את פיתוח המחלקה, לרבות פיתוח הפרויקטים הקיימים ופרויקטים חדשים.

מרכיבי התפקיד:

דרישות התפקיד:

מקום והיקף העבודה- משרה מלאה. העבודה תתקיים במשרדי סיכוי בחיפה וירושלים.

המעוניינים/ות מתבקשים/ות לשלוח קורות חיים ומכתב נלווה בעברית המסביר מדוע את/ה מתאים/ה ומעוניין/ת במשרה (עד 400 מלים), עד לתאריך ה-15.5.19 למייל: sikkuy.jobs@gmail.com. נא לציין "מועמדות לניהול המחלקה לחברה משותפת" בנושא המייל.

Silence is Golden