סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

המחלקה לחברה משותפת – פרויקט מרחב ציבורי משותף

מיפוי נוכחות השפה הערבית במקומות בילוי ופנאי למשפחות

דצמבר 2017

 

עמותת סיכוי היא  ארגון משותף ליהודים וערבים אזרחי המדינה, אשר נטלו על עצמם לקדם שוויון ושותפות בין האזרחים הערבים  והיהודים בישראל. אנו פועלים משנת 1991 מול משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, השלטון המקומי והציבור הרחב כדי לחולל שינוי מרחיק לכת במדיניות כלפי האזרחים הערבים ולקדם שוויון וחברה משותפת.

המחלקה לחברה משותפת בסיכוי הוקמה לפני שלוש שנים ופועלת לקידומה, הרחבתה ועיצובה של חברה משותפת ומרחבים משותפים המבוססים על כבוד, אמון והיכרות בין יהודים לערבים.

בפרויקט "מרחב ציבורי משותף" פועלת המחלקה לחברה משותפת למען מרחבים משותפים ושוויוניים, שבהם יזכו השפה התרבות והזהות של האזרחים הערבים בישראל לנוכחות ראויה. במסגרת הפרויקט ביקשנו לבדוק את מידת נוכחותה של השפה הערבית – שפת אמם של 20% מאזרחי המדינה – בעשרה אתרים ברחבי הארץ שמשפחות ערביות ויהודיות מבלות בהם, וכן אתרים שבתי ספר וקייטנות מבקרים בהם במסגרת הפעילות הבית־ספרית.

מטרת המיפוי היתה לבדוק את נוכחות השפה הערבית ומידת נגישותם של אתרים אלה לאזרחים הערבים. נוכחות השפה הערבית במרחבים ציבוריים משותפים תחזק את תחושת השייכות של בני המיעוט הערבי בישראל למרחב ותצמצם את תחושת הניכור שלהם, ותהפוך את הביקור באתרי בילוי לחוויה ידידותית ומהנה שתתרום ליצירת חברה משותפת.

בנוסף, חשוב לתרגם לשפה הערבית מידע על בטיחות, הוראות שימוש במתקנים, מחירי כניסה, נגישות לנכים, שעות פעילות, שילוט לשירותים ולקפטריה וכל מידע חיוני אחר, כדי להבטיח שהמבקרים באתרי הבילוי יפעלו בהתאם להוראות, יפיקו את מרב ההנאה והתועלת מביקורם באתרים, ללא מפגעים ונזקים.

  1. האתרים נבחרו על פי הפופולריות שלהם בחברה הערבית, על סמך ידע מוקדם שלנו.
  2. בדקנו עם כמה בתי ספר בחברה הערבית ומפעילי קייטנות מהם האתרים המבוקשים ביותר בתוכנית הטיולים השנתיים ופעילויות הקיץ.
  3. מיקום וקרבה ליישובים – אם אין השפעה או תשובה אחידה בעניין הקרבה והמיקום, למה זה מופיע פה? זה הרי לא קריטריון.
  4. על סמך כל אלה קבענו עד כמה חשוב שהמקום ייתן שירות לכלל האוכלוסייה.

הבדיקה העלתה שכמה אתרים נכללים בטיולים של רוב בתי הספר והקייטנות: סופרלנד, ספארי, לונה גל ולונה פארק. כל האתרים שבדקנו הם הין האתרים הפופולריים ביותר, ואחוז המבקרים הערבים בהם גבוה (טבלה מפורטת של כל האתרים מובאת בהמשך).

שלב א

תחילה יצאו תחקירנים אל האתרים שנבחרו, מצוידים בשאלון אחיד הבודק את נוכחות השפה הערבית ברחבי האתר ובשירותים שהוא מציע למבקרים. התחקירנים ביצעו את המיפוי בחודשים יולי–ספטמבר 2017.

נבדקו הקטגוריות הבאות:

שלב ב

ריכזנו את הנתונים שנאספו על ידי החוקרים וניתחנו אותם. רוב המקומות לא סיפקו שירות בשפה הערבית כמו בשפה העברית. מעט מקומות כללו שילוט שווה בערבית ובעברית, וחלקם הציבו רק שלטי אזהרה בשפה הערבית כדי להימנע מאחריות משפטית [למה הכוונה?]. יתר השלטים שכללו מידע חיוני וחשוב הוצבו בשפה העברית בלבד. בכמה אתרי בילוי לא היה שום ייצוג לשפה הערבית. לעומתם, כמה המקומות כללו שילוט מלא בשפה הערבית, הקרינו סרטים עם תרגום לערבית ואף העסיקו צוותי הדרכה בערבית לבתי הספר הערביים המבקרים באתר.

הדירוג בוצע על סמך הנתונים שנאספו וניתוחם, וכן על סמך התשובות שהתקבלו בכתב מהנהלות האתרים. האתרים דורגו מ־0 עד 5. 5 הוא הדירוג הגבוה ביותר, ודירוג 0 הוא ציון נכשל.

לצערנו, וכפי שניתן לראות, ארבעה אתרים מתוך עשרה זכו לציון 0, שלושה מהם בבעלות חברת עיר השעשועים בע"מ: המימדיון, לונה פארק תל אביב וסופרלנד. האתר הרביעי הוא פארק המים  ימית ,2000 שכלל שני שלטי אזהרה בלבד בשפה הערבית.

שלב ג

פעילות לתיקון המצב – פנינו בכתב להנהלות עשרת האתרים והסבנו את תשומת לבם לשינויים הנדרשים. הסברנו את הצורך לתת נוכחות לשפה הערבית ולהפוך את האתר למרחב משותף שוויוני. כמה אתרים שטרם הגיבו לפנייתנו, ועל כן ייתכן שחל בינתיים שינוי או עדכון שהתחקירנים שלנו לא תיעדו.

רוב האתרים הגיבו לפנייתנו. רוב התשובות היו חיוביות, וחלק גדול מהן הראה נכונות לשיתוף פעולה ושינוי. שלושה אתרים לא הגיבו כלל לפנייתנו למרות תזכורות שנשלחו.

מרבית האתרים קיבלו דירוג גרוע עד בינוני מבחינת נוכחות השפה הערבית.

ב־6 אתרים מתוך 10, השפה הערבית נמצאת בשילוט באופן חלקי, ובחלקם נמצא בעיקר שילוט של "אזהרות" שמטרתו לקיים את חובת האזהרה על פי החוק לשמור על חייהם של המבקרים על מנת שלא לשאת באחריות משפטית במצב של גרימת נזק. ב־3 אתרים השפה הערבית נעדרה לגמרי מהשילוט (כולל בשלטי אזהרה), ורק באתר אחד נכחה השפה הערבית בשילוט כמו השפה העברית – לרבות שילוט הכוונה, תוכן ואזהרות.

רוב האתרים סיפקו הדרכות בערבית. אתר אחד ציין בעת הזמנת ההדרכה כי ייתכן שהיא תועבר בעברית בגלל מחסור במדריכים ערבים.

ל־5 אתרי אינטרנט יש גרסה בערבית, אך היא חלקית ומצומצמת. בשאר אתרי האינטרנט אין שום נוכחות של השפה הערבית. בעת איסוף הממצאים בחודשים יולי–ספטמבר היתה גרסה ערבית מצומצמת ביותר לאתרי האינטרנט של לונה פארק, מימדיון וסופרלנד, אך לאחרונה שודרג האתר של חברת עיר השעשועים – בעליה של אתרי הבילוי הללו – והשפה הערבית נעדרת ממנו לגמרי.

על פי בדיקתנו, באף אתר אין אפשרות לקבל מענה טלפוני בשפה הערבית.

בראש רשימת המצטיינים נמצא גן החיות התנ"כי בירושלים, שבו קיימת נוכחות שווה של הערבית והעברית, וכן מחלקה ערבית להדרכת תלמידים.

חנאן- גם אני חושבת שהקרטריון הזה לא חשוב, הוא לא מכריע לגבי ביקור המשפחות בו, מציעה להוריד אותו. גם יסמין הלוי הציעה להוריד כי הוא לא נתפס כקרטריון

סקר מקומות בילוי – ממצאים – ערבית (1)

Silence is Golden