סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

עמותת סיכוי היא  ארגון משותף ליהודים וערבים אזרחי המדינה, אשר נטלו על עצמם לקדם שוויון ושותפות בין האזרחים הערבים  והיהודים בישראל. אנו פועלים משנת 1991 מול משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, השלטון המקומי והציבור הרחב כדי לחולל שינוי מרחיק לכת במדיניות כלפי האזרחים הערבים ולקדם שוויון וחברה משותפת.

המחלקה לחברה משותפת בסיכוי הוקמה לפני שלוש שנים ופועלת לקידומה, הרחבתה ועיצובה של חברה משותפת ומרחבים משותפים המבוססים על היכרות, כבוד, ואמון בין יהודים לערבים.

בפרויקט “מרחב ציבורי משותף” פועלת המחלקה לחברה משותפת למען מרחבים משותפים ושוויוניים, שבהם יזכו השפה התרבות והזהות של האזרחים הפלסטינים בישראל לנוכחות ראויה.

במסגרת הפרויקט ” נוכחות השפה הערבית בתחבורה הציבורית בישראל” ביקשנו לבדוק את מידת נוכחותה של השפה הערבית – שפת אמם של כ 20% מאזרחי המדינה – בנמל התעופה בן גוריון שמהווה שער הכניסה הראשי למדינת ישראל דרכו עוברים מדי יום אלפי אזרחים לרבות אזרחי המדינה הערבים.

בחודש יולי 2018 בדקנו את מידת הנוכחות של השפה הערבית במרחבי נמל התעופה בן גוריון, במטרה לבדוק היכן קיים מידע בשפה הערבית והיכן חסר, ואת מידת נגישותו של שדה התעופה לאזרחים הערבים.

אנו מאמינים כי נוכחות השפה הערבית במרחבים ציבוריים משותפים – לרבות נמל התעופה בן גוריון – מעבירה מסר של קבלה לאזרחים הערבים בישראל ומצמצמת את תחושת הניכור במרחב המשותף. לעומת זאת, נפקדותה של השפה הערבית מהמרחב הציבורי עשויה ליצור אווירה לא מזמינה ואף מדירה במרחב הציבורי המשותף. בנוסף, חשוב שכל המידע המוצג בנמל התעופה יכלול תרגום לשפה הערבית,  וזאת על מנת להנגישו לאזרחים הערבים ששפת אמם הינה השפה הערבית ושזכותם לקבל מידע ושירות בשפה שלהם, במיוחד לאור העובדה שישנן קבוצות בחברה הערבית שאינן שולטות בשפה הערבית כגון נוער ילדים וקשישים.

להלן הממצאים שעלו מהבדיקה:

סיכום

נמל התעופה בן גוריון מהווה שער כניסה ראשי למדינת ישראל, שמעניק שירות חיוני וחשוב לאזרחי המדינה הערבים והיהודים ולאורחיה שאין לו תחליף. במציאות שקיימת כיום בנמל התעופה, הנוכחות של השפה הערבית לוקה בחסר ורחוקה מלהיות מספקת.  אנו מאמינים כי על מנת שנמל התעופה יהווה שער כניסה אמיתי המשקף את הגיוון התרבותי והלאומי במדינה, ועל מנת שיבטא את החברה המשותפת שבה התרבות והשפה של שני העמים מקבלת ביטוי באופן שוויוני, יש לפעול להוספת השפה הערבית בנמל התעופה בשילוט הקבוע, האלקטרוני והכריזה. נוכחות השפה הערבית בשדה התעופה בן גוריון, בנוסף להיותה זכות בסיסית של המיעוט הערבי בישראל לקבל מידע ושירות בשפה שלו, היא גם חשובה וחיונית על מנת להנגיש את השירותים שמספק שדה התעופה לאזרחי המדינה הערבים  שמהווים כחמישית מהאוכלוסייה, ששפת אמם אינה השפה העברית ורמת שליטתם בשפה העברית אינה אחידה, במיוחד כשמדובר בילדים נוער וקשישים.

 

 

 

Silence is Golden