סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

עמותת סיכוי-אופוק היא ארגון חברה אזרחית משותף לאזרחים ערבים ויהודים בישראל, שמטרתו לקדם שוויון ושותפות בין החברה הערבית והיהודית בישראל. המשרה הנ”ל מרכזת פרויקט משותף של עמותת ‘סיכוי-אופוק’, ‘המועצה לכפרים הלא מוכרים בנגב’, ועמותת במקום, העוסק בשוויון לאזרחים הערבים בנגב, בדגש על תושבי הכפרים הבלתי מוכרים. 

מטרת הפרויקט היא שינוי וקידום מדיניות ממשלתית שתביא לשיפור חיי התושבים בכפרים הלא מוכרים ע”י אספקת והנגשת שירותים בסיסיים לתושבי הכפרים, לרבות שירותי תחבורה ציבורית, חינוך, בריאות ורווחה. בנוסף, בשנים הקרובות, הפרויקט יתרחב ויעסוק גם במהלכי הכרה בכפרים בלתי מוכרים, וכן קידום מגוון תחומים ביישובים המוכרים. 

מרכיבי התפקיד:

דרישות התפקיד – חובה:

דרישות תפקיד – יתרון:

היקף וזמינות:

המעוניינים/ות מתבקשים/ות לשלוח, עד ה-23.2.2022, קורות חיים ומכתב נלווה המסביר מדוע את/ה מתאים/ה ומעוניין/ת במשרה (עד 300 מילים) למייל: Jobs@sikkuy-aufoq.org.il 

Silence is Golden