סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

בבסיס פעולתה של המחלקה למדיניות שיוויונית עומדת ההנחה כי חלק ניכר מהפערים בין אזרחים ערבים ויהודים הנו תוצאה מחלוקה לא שוויונית של משאבי המדינה שוויוני, פעילות אדבוקציה לשם גיבוש מדיניות שוויונית ומעקב אחר הטמעת המדיניות.בבסיס פעולתה של המחלקה למדיניות שיוויונית עומדת ההנחה כי חלק ניכר מהפערים בין אזרחים ערבים ויהודים הנו תוצאה מחלוקה לא שוויונית.

 

Silence is Golden