סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

ועדת הכספים דנה לאחרונה בכוונה של הממשלה לפגוע באופן ניכר בתקציבי תוכניות החומש לחברה הערבית. עברו כמעט חודשיים מאז שתקציב המדינה אושר, אבל בכל מה שנוגע לחלק ניכר מהתקציבים המיועדים לחברה הערבית – שעמדו בפני קיצוץ של 15% (פי 3 מהקיצוץ הרוחבי בכלל תקציבי הממשלה), טרם התקבלה החלטה ברורה. המשמעות היא פגיעה ועיכוב משמעותיים בישום של תוכנית החומש.

הממשלה קבעה שהקיצוץ המוצע בחלק מתקציבי תכניות החומש לחברה הערבית דורש את אישורה של ועדת הכספים – אבל הוועדה לא קיבלה שום החלטה בנושא עד היום. בינתיים החברה הערבית ממשיכה להיות מופלית ולהיפגע אנושות מהמשבר הכלכלי, ולכן, במטרה להעלות את הנושא מחדש לסדר היום, יזמו חברי הכנסת הערבים החברים בוועדה דיון מיוחד.

כל עוד הוועדה לא תתכנס להצביע על הקיצוץ, התקציבים ימשיכו להיות תקועים במסדרונות הממשלה ויישום החלטות הממשלה הקריטיות האלה ייפגע משמעותית, ואיתו החברה הערבית כולה. דווקא עכשיו כשכולם מתמודדים עם ההשלכות של המלחמה, חשוב לתת מענה לצרכים ולא להעמיק את הפגיעה בחברה הערבית. אנחנו קוראים ליו”ר ועדת הכספים, לכנס את הועדה להצבעה בנושא תקציבי תוכנית החומש לחברה הערבית, ולחברי הועדה – הצביעו נגד הקיצוץ הבלתי סביר והלא מידתי שיפגע בחברה הערבית ובחברה כולה.

Silence is Golden