סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

להורדת המסמך כקובץ: השתתפות ערבים ביום עיון משטרה ועיתונות

Silence is Golden