סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

קידום שוויון בנגב

בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים, אנחנו פועלים להנגשת שירותי חינוך ותחבורה ציבורית לאזרחים הערבים הבדואים בכפרים הלא מוכרים והכפרים המוכרים החדשים בנגב.

אוטובוסים נוסעים בכביש בנגב

בנגב חיים כ-250 אלף ערבים בדואים, מתוכם כ-100 אלף מתגוררים ב-35 כפרים לא מוכרים. הכפרים הלא מוכרים סובלים, בשל חוסר המעמד הרשמי שלהם, מאפליה קיצונית בתקציבים, במשאבים ובתכנון. נכון לשנת 2017, כ-5,000 ילדים ערבים בדואים בגילאי חינוך חובה, המתגוררים בכפרים הלא מוכרים, אינם יכולים להגיע לגן ילדים; שיעורי הנשירה מהתיכונים בחברה הערבית הבדואית בנגב הם הגבוהים בישראל ועמדו בשנת 2014 על 36% (פי 6 מהחברה היהודית!); עשרות כפרים לא מוכרים מנותקים משירותי תחבורה ציבורית, ואף בכפרים המוכרים החדשים שירותים אלה מצומצמים מאוד. במצב זה, לא פלא שהחברה הערבית הבדואית בנגב היא הקבוצה הענייה בישראל, ושיעור התעסוקה בה הוא הנמוך ביותר.

חינוך ותחבורה ציבורית איכותיים ונגישים הם זכות בסיסית של כל אזרח בישראל, ללא קשר למקום מגוריו. מעבר לכך, שירותים אלה הם תנאים חיוניים והכרחיים להשתלבות בהשכלה, בתעסוקה ובחברה. אנו מאמינים שניתן לפתח שירותים בסיסיים וחיוניים אלה גם במצב העניינים הקיים מבחינה תכנונית ומשפטית, עוד לפני ההגעה להסכמות על פתרון כולל לסוגיית ההכרה בכפרים, ומציאת הפתרון התכנוני ההולם לכלל תושביהם.

בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים, אנו מקדמים מול משרד החינוך מתווה להקמת גני ילדים במבנים יבילים בכל הכפרים הלא מוכרים ובשכונות הכפרים המוכרים החדשים, ובתי ספר תיכון במרכזי השירותים הקיימים בכפרים הלא מוכרים. במקביל אנו פועלים מול משרד התחבורה להסרת חסמים בסלילת כבישים שיאפשרו הפעלת תחבורה ציבורית גם מתוך הכפרים הלא מוכרים, ומקדמים הוספה של תחנות עצירה לתחבורה ציבורית בשולי הכבישים הראשיים באזור, בקרבת הכניסות לכפרים.

עד היום ביצענו מיפוי של החסמים בשני התחומים – חינוך ותחבורה ציבורית, ואנחנו פועלים לקדם את המלצות המדיניות שלנו מול משרד החקלאות ומשרד התחבורה. אנחנו משתתפים בישיבות ועדת החינוך וועדת המשנה לתחבורה ציבורית בכנסת ומקדמים שיח של פתרונות ישימים לבעיות שעד היום ממשלת ישראל לא הצליחה לטפל בהן.

פרסומים בולטים

פרסומים תקשורתיים מתחום הפעילות

Silence is Golden