סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

וסים הצטרף לסיכוי ביולי 2017 ככותב מענקים במחלקה לפיתוח משאבים. הוא בעל תואר ראשון בפילוסופיה מאוניברסיטת חיפה, ובימים אלה מסיים את מחקרו לתואר מוסמך בפילוסופיה העוסק באתיקה ומוסר. וסים עבד בעבר כרכז פיתוח משאבים ופרויקטים בשורה של ארגונים לשינוי חברתי, ובינהם אינג'אז – המרכז המקצועי לקידום הרשויות המקומיות הערביות, באגודה הערבית לתרבות, ובסידרה-לקיה. וסים נולד בנצרת ומתגורר כיום בחיפה.

Silence is Golden