סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

יצחק שנל הוא פרופ’ מהמניין בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב. הוא מתמחה בשלושה תחומי מחקר: א. חקר המרחב החברתי תוך הדגשת מרחבי הפעילות של האדם במציאות גלובלית והכלה של קבוצות מיעוט בהדגמה על האזרחים הערבים בישראל, יזמים כלכליים ערבים ועובדים זרים. ב. בחקר הנוף הישראלי ויצוגיו בספרות באומנות ובמפות כביטוי פוליטי ואידיאולוגי. ג. בחקר החשיפה של האדם העירוני לעקות סביבתיות מחד ולכוח המרפא של שטחים ירוקים אפקטיביים.

פרופ’ שנל פרסם מספר ספרים וכמאה וחמישים מאמרים אקדמיים בנושאים אלה. בנוסף הוא שימש כנשיא האגודה הגיאוגרפית הישראלית וכנציג האקדמיה הלאומית למדע באגודה הגיאוגרפית העולמית זאת לצד תפקידים בכירים במיכללת בית ברל. החל משנת 2016 הוא חבר הוועד המנהל של עמותת סיכוי

Silence is Golden