סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

סועד הצטרפה לסיכוי-אופוק בתחילת 2023 כרכזת לקידום ייצוג הולם ותכנון מדיניות שוויונית, במחלקה למדיניות שוויונית.

לסועד ניסיון עשיר בתפקידים בכירים במגזר הציבורי והשלישי. בין היתר, שמשה סועד כיועצת ראש המועצה המקומית דלית אל-כרמל לקידום מעמד האישה, ועבדה כמבקרת הפנים והממונה על תלונות הציבור במועצה. סועד מעורבת בפעילות חברתית התנדבותית של קידום מעמד האשה, הילדים ואוכלוסיית אנשים עם מוגבלות והייתה חברה בועדות וצוותים שונים שעסקו בגיבוש מדיניות וייעוץ לקובעי מדיניות ציבורית.

תחומי פעילות קשורים

Silence is Golden