סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

עו"ד סמאח אלח'טיב-איוב הצטרפה לסיכוי באוקטובר 2012 כרכזת מחקר וסנגור במחלקה למדיניות שוויונית ומובילה את פעילות המחלקה בתחום רווחה. לאחר מכן, הובילה את פעילות המחלקה בתחום מעונות יום וייצוג הולם בשירות הציבורי. כיום, היא מובילה את פעילות המחלקה בתחום תכנון מדיניות שוויונית. סמאח אלח'טיב-איוב בעלת תואר מוסמך במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, בתחום "משפט ציבורי וזכויות אדם" מסלול מחקרי באוניברסיטה העברית בירושלים. כיום, היא סטודנטית לתואר שלישי במשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. סמאח עבדה כעו"ד במחלקה המשפטית של הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל למשך חמש שנים.

בשנת 2008 זכתה עו"ד סמאח בפרס קרן ע"ש רוברט קריפס למתמחים בזכויות האזרח בגין הצטיינות בלימודים ותרומה למערכת זכויות האזרח במדינה. בשנת 2014 זכתה עו"ד סמאח בפרס של מכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי, בגין הצעת המחקר שלה בדוקטורט בנושא: הקמת "גוף יציג" כזכות של המיעוט הלאומי היליד במדינה יהודית ודמוקרטית בגין איכותה ותרומתה לקידום חיי שוויון והגינות בין אזרחים יהודים וערבים במדינה.

תחומי פעילות קשורים

Silence is Golden