סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

פרופ' מוחמד אמארה הוא ראש הלימודים המתקדמים במכללה האקדמית בית-ברל. לימד בעבר באוניברסיטת בר-אילן ושימש מרצה אורח באוניברסיטת תל-אביב ובמספר אוניברסיטאות בחו"ל. התעניינותו האקדמית מתמקדת בחינוך לשוני, במדיניות לשונית, בסוציולינגוויסטיקה, בשפה ופוליטיקה, ובזהות קולקטיבית. הוא פרסם עשרות מאמרים ויותר מעשרה ספרים בשפות שונות. הוא פעיל מאוד בחברה האזרחית, ותורם רבות בתחום החינוך. פרופ' אמארה משמש כיום נשיא האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה.

Silence is Golden