סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

 

Fohs Foundation

Robert and Ardis James Foundation

The Kathryn Ames Foundation

The Kennedy Leigh Charitable Trust

The Lucius N. Littauer Foundation

Sir Mick Davis

Sid Topol

קרן שרה אבני

דוריס ומורי ארקין

איציק דנציגר

מרלה וגדעון שטיין

חותמים מחדש

אביבה ועמית יהב, גילי יהב גור
לזכרו של פרופסור יוסי יהב ז"ל שסייע רבות בפיתוח מדד השיוויון של עמותת סיכוי

 

הכנסות סיכוי מישות מדינית זרה

שנת 2019: 311,865 ש"ח

שנת 2018: 177,086 ש"ח

שנת 2017: 964,685 ש"ח

מידע פיננסי נוסף על סיכוי ניתן לראות פה.

Silence is Golden