סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

סיכוי-אופוק הוא ארגון משותף לערבים ויהודים שפועלים יחד מאז 1991 לקדם שוויון ושותפות בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל. אנחנו עובדים עם רשויות מקומיות ערביות והנהגת החברה הערבית מול משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, התקשורת והציבור הרחב, כדי לחולל שינויי מדיניות שיביאו לשוויון חומרי ומהותי, לחיים משותפים ולמרחבים משותפים לאזרחים הערבים-פלסטינים ולאזרחים היהודים החיים פה יחד. מודל הפעולה שלנו מכתיב ניהול משותף ערבי-יהודי בכל הרמות, ומבטיח שוויון ושותפות בתהליכי העשייה וקבלת ההחלטות בתוך הארגון.

סיכוי-אופוק מנוהלת בכל הרמות באופן משותף על ידי יהודים וערבים שעובדים יחד בשאיפה תמידית לחיזוק השוויון והשותפות, גם בתוך תהליכי העשייה וקבלת ההחלטות הפנימיים. בראש הוועד המנהל עומדים יושבי ראש שותפים, עבד כנעאנה ומיכל ברק; העמותה מנוהלת על ידי שני מנכ”לים שותפים, רגד ג’ראיסי ועופר דגן, ומודל זה של ניהול משותף מתקיים גם בניהול המחלקות והפרויקטים.

אחת הסיבות המרכזיות לפערים בין האזרחים הערבים והיהודים – כפרטים וכקולטיב – היא חלוקה לא־שוויונית של משאבי המדינה: של הקרקעות, התקציבים, השירותים, וכל משאב אחר באופן שיוצר אי־שוויון חריף ומוביל לפערים עמוקים ורחבים לאורך זמן. בסיכוי-אופוק אנחנו ממפים את החסמים   ברמה הממשלתית והמקומית – שמונעים הקצאה שוויונית של משאבי המדינה, מגבשים ומפרסמים המלצות מדיניות כדי להתגבר עליהם ועובדים מול משרדי הממשלה כדי להבטיח את האימוץ והיישום של ההמלצות, בתחומים כמו תכנון ודיור ברשויות המקומיות הערביות, קידום תחבורה ציבורית, תשתיות, תעסוקה ועוד. בשנים האחרונות היינו שותפים לקידום החלטת הממשלה 922 לצמצום פערים בהקצאת משאבים לחברה הערבית, וכיום אנו פועלים לקדם את יישומה בפועל ולדאוג לתוכנית המשך. בנוסף, סיכוי-אופוק מלווה רשויות מקומיות ערביות בקידום תכנון עירוני שתואם את צורכי הדיור והתחבורה של התושבים ומפתחת כלים והדרכות מקצועיות למען פיתוח כלכלי ואורבני ברשויות המקומיות הערביות.

בד בבד, אנו מקדמים מציאות של חברה משותפת ומרחבים משותפים המבוססים על כבוד, אמון והיכרות בין יהודים לערבים. ההפרדה במגורים, בחינוך ובמסגרות חברתיות וחוסר ההיכרות בין החברות מייצרת זרות וניכור, המקצינים את הדעות הקדומות וההסתה על רקע הסכסוך הלאומי ומאפשרים אפליה של האזרחים הערבים בכל רובדי החיים, כולל במשאבים ובתקציבים. אנו פועלים ליצור מרחבים שמכילים ומכבדים את האזרחים הערבים ואת החברה הערבית לא רק כיחידים, אלא גם כבעלי זהות קולקטיבית איתנה, תרבות, היסטוריה ושפה. בין היתר, אנחנו פועלים למען הנכחת השפה, הזהות והתרבות הערבית בתחבורה הציבורית ובנמלי התעופה, במוזיאונים, באתרי תרבות, בפארקים לאומיים ובמוסדות להשכלה גבוהה. בנוסף, אנו מקדמים ייצוג הולם ושוויוני של האזרחים הערבים והחברה הערבית בתקשורת העברית ובשיח הציבורי, באמצעות הנכחה וייצוג הולם של השפה, התרבות, ההיסטוריה והנרטיב של האזרחים הערבים, ומבקשים גם להנכיח את זהותם של האזרחים הערבים כמיעוט לאומי ילידי פלסטיני באמצעות מאבק בגילויי גזענות במרחב הציבורי, עידוד ופיתוח של הוראת השפה הערבית וחינוך לחיים משותפים במערכת החינוך.

כדי לקדם מציאות שוויונית ומשותפת יותר, אנחנו פועלים גם מול התקשורת העברית, הערבית והבינלאומית וברשתות החברתיות ליצירת שיח ציבורי שוויוני, ותורמים מהידע המקצועי שצברנו לדיונים הנוגעים ליחסי יהודים-ערבים בישראל. נוכח המתקפות של פוליטיקאים ואנשי ציבור בכירים נגד האזרחים הערבים, ההסתה, הניסיונות לפגוע בייצוג הפוליטי, הדה-לגיטימציה, החקיקה המפלה ועוד – סיכוי-אופוק משמיעה קול יהודי-ערבי משותף וצלול הדורש שוויון זכויות מלא לאזרחים הערבים ולחברה הערבית. כלי מרכזי בעשייה הזו, המחזק את ההשפעה והיעילות שלנו, הוא תהליכי הערכה ומדידה שיטתיים – המפתחים תרבות ארגונית של למידה. לפרטים על הגישה וכלי ההערכה ומדידה של סיכוי – לחצו כאן.

אנו בסיכוי-אופוק משוכנעים כי הדרך להבטיח עתיד טוב יותר לכל אזרחי המדינה טמון ביכולתנו לכונן חברה משותפת ושוויונית, ומאמינים שיש ביכולתנו לעשות זאת.

Silence is Golden