סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

חינוך לחיים משותפים

מקדמים הטמעה של עקרונות חינוך לחיים משותפים במערכת החינוך, ופועלים כדי שמשרד החינוך יציב עקרונות אלה גבוה בסדר העדיפויות, במטרה להפחית את הפחד, הניכור והשנאה בין האזרחים היהודים והערבים.

כדי לבנות חברה משותפת ושוויונית חייבים להתחיל בחינוך.  אנחנו שואפים לכך שחינוך לחיים משותפים יהיה חלק מסדר היום החינוכי של מערכת החינוך בישראל: בהכשרות והשתלמויות המורים, בחומרי הלימוד והאופן בו הם משקפים את החברה בישראל, ובלימודי הערבית במערכת החינוך הממלכתית יהודית.

מציאות החיים המתוחה והשסועה בישראל, כתוצאה מהקונפליקט הלאומי המדמם, משפיעים על השיח, האווירה והמעשה החינוכי. בקרב התלמידים במערכת החינוך, היהודים והערבים, מתגברות תחושות ועמדות של ניכור, פחד ושנאה כלפי הקבוצה השנייה. המורים והמורות, הנמצאים ממש בחזית ההתמודדות, חסרים פעמים רבות את הכלים החינוכיים בהתמודדות עם רגשות ועמדות שמביעים התלמידים, ולמנוע התגברות של עמדות גזעניות אשר מהוות מהווה סיכון ממשי למרקם החברה בישראל. ככל שגוברים התהליכים הכלכליים של השתלבות האזרחים הערבים בלב שוק העבודה וההשכלה הגבוהה בישראל, כך פוחתת ההפרדה בין יהודים וערבים במרחבים רבים, והתלמידים של היום יהיו אזרחים בחברה בה המפגש בין ערבים ליהודים יהיה חלק משמעותי מחיי היום יום. לעתיד זה חייבת מערכת החינוך להכין את תלמידיה ולתת מענה הולם, כזה המבטיח כי תפיסות עולמם של התלמידים היהודים והערבים זה כלפי זה יהיו מכוונות לחיים משותפים, ולא לפחד ושנאה.

במסגרת פרויקט חינוך לחיים משותפים אנחנו מקדמים מדיניות מול גורמים ושחקנים רבים במערכת החינוך בשלושה תחומים:

הכשרות כח אדם: אנו פועלים מול המועצה להשכלה גבוהה על מנת להבטיח שכחלק מהחובות בקבלת תעודת הוראה יכללו קורסים אשר יקנו למורי העתיד ידע וכלים להתמודדות בחברה מרובת שסעים, תוך שימת דגש על השסע היהודי-ערבי והייחודיות שלו. בנוסף אנו מקדמים צעדי תמריצים לאנשי חינוך שישתלמו בתחומי החינוך לחיים משותפים.

חומרי לימוד: אנו פועלים כדי שהאישור של ספרי לימוד על ידי משרד החינוך יכלול קריטריון של ייצוג למגוון הרחב בחברה בישראל, ובעיקר ייצוג של החברה הערבית.  תהליך זה אם יאושר יבטיח כי בספרי הלימוד השונים בכל המקצועות יכללו ייצוגים מכבדים ושוויוניים של האזרחים הערבים בישראל, ושהם אינם כוללים ייצוגים סטראוטיפים או פוגעניים של החברה הערבית.

לימודי ערבית במערכת החינוך היהודית: אנו מאמינים כי לימודי ערבית במערכת החינוך היהודית (ממלכתית וממלכתית דתית) יכולים להוות בסיס איתן לחיים משותפים, וככאלה עליהם להיות לימודי חובה בבתי הספר, ומקצוע מועדף על ידי משרד החינוך. גם במערכת הפוליטית קיימת הסכמה מקיר לקיר באשר לחשיבות המקצוע, אך יש פער עצום בין ההצהרות לבין מדיניות בפועל. לצורך כך אנו בוחנים את המדיניות הקיימת כיום, את החסמים בפני הרחבת לימוד הערבית, ומגבשים המלצות מדיניות למשרד החינוך.

מה זה בכלל חינוך לחיים משותפים?

קיראו על קמפיין לימוד הערבית של עמותות סיכוי ומדרסה

 

פרסומים בולטים

פרסומים תקשורתיים מתחום הפעילות

Silence is Golden