סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

המחלקה לפעילות ציבורית

המחלקה לפעילות ציבורית הוקמה במטרה לרתום ולהוביל את השיח הציבורי והתקשורתי למען קידום שוויון ושותפות יהודית-ערבית בישראל בכל הרמות ובייחוד בכל תחומי הפעילות המגוונים של העמותה לרבות קידום הייצוג הערבי בתקשורת

תחומי הפעילות של המחלקה

עוד על המחלקה לפעילות ציבורית

המחלקה הציבורית של סיכוי אחראית על כל ההיבטים הציבוריים והתקשורתיים של פעילות העמותה. המחלקה הוקמה במטרה לרתום את השיח הציבורי והתקשורתי לקידום שוויון ושותפות בין ערבים ויהודים, ולצורך כך עושה שימוש במגוון כלים וערוצים של פעילות בתקשורת המסורתית והחדשה. באמצעות עבודת הדוברות והמדיה החברתית המחלקה תומכת בכל תחומי הפעילות של סיכוי, בתחומי המדיניות השוויונית והחברה המשותפת, ומקדמת את הפרויקטים המקצועיים השונים כדי לחזק את עבודת הסינגור והפעילות בשטח.

לצד הרצון להשפיע על השיח הציבורי ולקדם ערכים של שוויון ושותפות, המחלקה גם אחראית על מיצוב העמותה כגורם משפיע ומוביל בתחום צמצום הפערים בין יהודים לערבים וקידום זכויות החברה הערבית בישראל, יוזמת קמפיינים ציבוריים ומפרסמת תגובות למדיניות הממשלה והרשויות כלפי האזרחים הערבים.

Silence is Golden