סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

המחלקה למדיניות שוויונית

السياسات المتساويه

מקדמים הקצאה שוויונית של משאבים לחברה הערבית בפעילות על ידי אדבוקציה מול משרדי הממשלה ובתמיכה בעבודת הרשויות המקומיות הערביות.

תחומי הפעילות של המחלקה

עוד על המחלקה למדיניות שוויונית

בישראל קיים אי שוויון חברתי וכלכלי עמוק בין יהודים וערבים, בתחומים החשובים ביותר: בדיור, בחינוך והשכלה גבוהה, בתעסוקה ובשכר ועוד. בבסיס פעולתה של המחלקה למדיניות שוויונית עומדת ההנחה כי הסיבה המרכזית לפערים בין האזרחים הערבים והיהודים היא אפליה בהקצאת משאבי המדינה, ובעיקר תקציבים, קרקעות, תכנון ובניה, ושירותים חברתיים ובאפליה בהעסקת עובדים ערבים במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי. גם במקומות שבהם החוק הוא שוויוני על הנייר (וזה המצב ברוב המקרים) המדיניות הממשלתית מקצה את המשאבים באופן מפלה, ויוצרת אי שוויון חריף.

אנו פועלים כדי להביא לשינוי יסודי ומקיף במדיניות זו, במטרה להגיע לשוויון מוחלט בחלוקת המשאבים בין יהודים וערבים בישראל, כדי שעוד בעתיד הנראה לעין ילדים ערבים יזכו בדיוק לאותן הזדמנויות להם זוכים ילדים יהודים בישראל, והחברה הערבית תקבל את מקומה הראוי בחברה ובכלכלה.

כדי להגיע למטרה זו אנו ממפים את החסמים הקיימים במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות הערביות אשר גורמים להקצאה לא שוויונית של משאבי המדינה לאזרחים הערבים. תוך שימוש במודל ייחודי שפיתחנו בסיכוי, "מחסמים לסיכויים", אנחנו מגבשים המלצות מדיניות לתיקון החסמים, ומקדמים אותן בפעילות אדבוקציה (סנגור) מול משרדי הממשלה. בנוסף, אנו מסייעים לאנשי המקצוע ברשויות המקומיות הערביות לנצל משאבים המוקצים להן על ידי הממשלה ולפתח תוכניות מתאר, תשתיות ושירותים עירוניים שיתאימו לצורכי התושבים.

המחלקה מנוהלת על ידי שני מנהלים, ערבי ויהודי, ובנוסף כוללת רכזי מחקר ואדבוקציה ומתכנני ערים יהודים וערבים. המחלקה מובילה את העשייה של עמותת סיכוי לשינוי מדיניות הממשלה בתחום צמצום הפערים בין האזרחים הערבים והיהודים, לקראת ביטולם והגעה לשוויון מלא.

צוות המחלקה

פעילויות שהסתיימו

Silence is Golden