סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

הרחבת גבולות והגדלת הכנסות ברשויות הערביות

משפרים ומאיצים את הפיתוח הכלכלי, המוניציפאלי והאורבני ביישובים הערביים באמצעות הרחבת גבולות השיפוט ו/או יצירת חלוקת הכנסות מאזורי תעסוקה משותפים.

A skyline image of Baqa

שטח השיפוט של 79 הרשויות המקומיות הערביות בישראל, מהווה כ-3.4 אחוזים בלבד משטח המדינה. בשטח מצומצם זה מתגוררים כ-1,194,300 תושבים, כ-14 אחוז מאזרחי המדינה. הצפיפות הרבה והמחסור בשטח לפיתוח מייצרת אתגרים רבים עבור התושבים. כך לדוגמא בחלק מהיישובים, שטח השיפוט המצומצם אינו מאפשר בנייה של שכונות חדשות. כתוצאה מכך צעירי הישוב מחוסרי הקרקעות, מתקשים למצוא פיתרון דיור ראוי בשטח הישוב. בנוסף, מצב זה מייצר בעייתיות רבה גם עבור הרשויות המקומיות, שמתקשות למצוא שטח למוסדות ציבור או לאזורי תעסוקה. כתוצאה מכך נוצר מצב מורכב שבו מקור ההכנסות של הרשויות אינו גדל והיכולת שלהן לספק שירותים הכרחיים כמו תיקון מפגעים בשטח הישוב, אספקת שירותי ניקיון, תחזוקת מבני ציבור ועוד רק יורדת.

ב-3 השנים האחרונות, הקים משרד הפנים 6 ועדות גיאוגרפיות, אשר בסמכותן לבצע שתי פעולות עיקריות: לשנות גבולות שיפוט בין רשויות מקומיות שכנות, ולחלק מחדש הכנסות מאזורים מניבים (כמו  לדוגמא אזורי תעשייה, מסחר, שירותים, בסיסי צבא, מחצבות ועוד) בין רשויות סמוכות.

אנו בסיכוי רואים במנגנון זה פתח משמעותי לחיזוק הפיתוח הכלכלי, המוניציפאלי והאורבני ביישובים הערביים. אנו מאמינים כי במידה ומנגנון זה יפעל באופן מיטבי, הוא עשוי להתחיל תהליך נחוץ לפתרון שתי בעיות אקוטיות מהם סובלים היישובים הערביים בשל אפליה ארוכת שנים: מחסור בשטחים זמינים לפיתוח תעסוקה, מסחר ומגורים, ומחסור במקורות הכנסה עצמיים.

במסגרת פרויקט זה, אנו פועלים בשיתוף הרשויות המקומיות הערביות ומול משרדי הממשלה השונים ומוסדות התכנון, במטרה לשפר את המנגנון ולטייב את היכולת של היישובים הערביים לפעול במסגרתו. כחלק מעבודתנו אנו מקדמים מיפוי של אזורים פוטנציאלים לחלוקת הכנסות והרחבת גבולות שיפוט, מקיימים פגישות אדבוקציה עם משרדי הממשלה ומנגישים לרשויות המקומיות הערביות כלים לעבוד באופן אפקטיבי מול המנגנון והגופים הרלוונטיים.

פרסומים בולטים

פרסומים תקשורתיים מתחום הפעילות

Silence is Golden