סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

יישום החלטות הממשלה לצמצום פערים

החלטות 922 ו-550 מתקנות חלק גדול מהאפליה התקציבית כלפי היישובים הערבים. אנחנו פועלים כדי להביא ליישום מקסימלי שלה, להסרת חסמים מול משרדי הממשלה ולתמיכה ברשויות המקומיות הערביות

בדצמבר 2015 התקבלה החלטת ממשלה מספר 922 – “לפיתוח כלכלי בחברה הערבית בשנים 2016-2020”. החלטה זו מהווה מימוש, גם עם חלקי בינתיים, לאחת מהמלצות המדיניות הוותיקות והעיקשות של סיכוי: במשך שנים חזרנו וקבענו שהדרך לביטול האפליה ולשוויון במשאבים חומריים בין אזרחים יהודים וערבים עוברת בתיקון מנגנוני ההקצאה של תקציב המדינה.

החלטה מספר 922 היא מימוש של העיקרון הזה בשורה של נושאים הקשורים בקידום תעסוקה: ההחלטה מורה על שריון של חלק יחסי בתקציב המדינה לאוכלוסייה הערבית, בהתאם לגודלה בכלל האוכלוסייה, ובמקרים מסוימים אף מעבר לכך. כך למשל, נקבע שתקציב החינוך הבלתי פורמאלי יוקצה ליישובים הערבים על פי שיעורם באוכלוסייה, 25% מתקציב בינוי מעונות יום יוקצה ליישובים הערבים, 40% מתקציב התוספות לשירותי תחבורה ציבורית ועוד. סך התקציב שיוקצה מתוקף החלטת הממשלה ב-5 שנות יישומה מוערך על ידי משרד האוצר ב-10 מליארד₪.

כדי להגיע לשוויון מלא בין יהודים וערבים בישראל דרושים עוד שינויים גדולים נוספים בתקציב המדינה, וסיכוי תמשיך לדרוש את התיקונים האלה, אך במקביל אנו מאמינים שאם תיושם החלטת הממשלה 922 באופן מיטבי, הדבר יביא לצמצום משמעותי בפערים בין אזרחים יהודים וערבים ויתרום באופן דרמטי לפיתוח הכלכלי ביישובים הערבים. לכן אנו פועלים כעת בשיתוף ראשי הרשויות, עם וועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות ועם חברי הכנסת מהרשימה המשותפת במלוא המרץ כדי לקדם יישום מקסימאלי ואיכותי של החלטת הממשלה הנוכחית.

האתגרים ליישום ההחלטה רבים. למרות ההחלטה להשוות את הקצאות התקציב, משרדי הממשלה עדיין לא טיפלו בכל חסמי העומק שמונעים יישום מוצלח של הקצאת התקציבים על ידי הרשויות המקומיות. כמו כן, משרדי הממשלה עדיין לא הקצו מספיק משאבים לחיזוק כוח האדם ברשויות המקומיות הערביות, כך שהרשויות יוכלו לפעול במלוא המרץ למיצוי תקציבי ההחלטה.

אל מול אתגרים אלה אנחנו מביאים ידע מקצועי ושיטתי מצטבר משנים רבות של מחקר ומיפוי חסמים במשרדי הממשלה. אנו פועלים מול פקידי הממשלה העוסקים בתחומים בהם צברנו מומחיות במהלך השנים: תכנון ודיור, תחבורה ציבורית, פיתוח תשתיות תחבורה, בינוי מעונות יום וקידום תעסוקה, ומביאים בפניהם שורה של המלצות מדיניות ופתרונות ישימים כדי לשפר את הקצאת המשאבים לרשויות המקומיות הערביות, ולספק לרשויות את הכלים הדרושים לניצול משאבי החלטת הממשלה.

במקביל, אנחנו מלווים 14 רשויות מקומיות ערביות באופן פרטני ואינטנסיבי, בשיתוף פעולה עם מרכז אינג’אז לקידום הרשויות המקומיות הערביות והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, ופועלים עם הצוותים המקצועיים ברשויות על מנת למצות באופן מיטבי ומרבי את משאבי החלטת הממשלה.

לשמחתנו, בעקבות הפעילות המאומצת של ראשי הרשויות, ועד ראשי הרשויות, חברי הכנסת וארגוני החברה האזרחית, רוב הקצאות התקציבים מבוצעות עד כה בהתאם להחלטת הממשלה, המידע על יישום ההחלטה שקוף ומונגש לציבור באתר היישום הממשלתי, והממשלה אף התחילה להקצות משאבים נוספים לחיזוק כוח האדם ברשויות המקומיות הערביות. הדרך ליישום מלא של ההחלטה עוד ארוכה ומלאת מהמורות, ואנחנו נמשיך לדחוף בכל הכוח ליישום מלא של ההחלטה, ולתיקון של מנגנוני הקצאה נוספים בעתיד.

פרסומים בולטים

פרסומים תקשורתיים מתחום הפעילות

Silence is Golden