סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

בינוי מעונות יום ביישובים הערבים

מתירים חסמים כדי להביא להגדלת היצע מעונות יום לגיל הרך החסרים ביישובים הערבים

החברה הערבית, סובלת ממחסור חריף מאוד במעונות יום. נכון לשנת 2016, על כל 20 מעונות יום בישובים היהודיים, היה מעון יום אחד בלבד ביישוב ערבי. גם בממשלה וגם ברשויות המקומיות הערביות מבינים שאי-הקמת מעונות יום מונעת מרוב הילדים הערבים להשתלב במסגרות חינוכיות-התפתחותיות בסבסוד המדינה ומאימהותיהם להשתלב בשוק העבודה, וגורמת להעמקת הפערים בין החברה הערבית לחברה היהודית בישראל.

על אף המודעות לסוגיה בעייתית זו, בשנים האחרונות נפתחו מעונות יום ספורים בלבד בישובים הערבים וכיום עדיין רוב רובם של הילדים הערבים  בגילאי לידה עד 3 נותרים מחוץ למסגרת חינוכית בסבסוד המדינה.

אנחנו פועלים באופן צמוד עם רשויות מקומיות ערביות נבחרות ומעניקים להן את כל הסיוע הנדרש בכדי להתגבר על החסמים הקיימים, ובמקביל, מובילים תהליכי אבדוקציה ממושכים ועקביים בוועדות הכנסת ומול משרדי הממשלה הרלוונטיים.

בשנים האחרונות אנחנו משקיעים מאמצים רבים באיתור החסמים הקיימים בתכנון ובבינוי מעונות יום ובגיבוש המלצות מדיניות בכדי להתגבר על החסמים: בשנת 2010 בחנה סיכוי את הסוגיה הזו במסגרת מחקר "מחסמים לסיכויים" והצליחה אז להביא לביטול חובת השתתפות הרשויות הערביות, הסובלות מקשיים כלכליים, במימון בניית מעונות היום. בסוף שנת 2014 הייתה סיכוי שותפה בארגון שולחן עגול שיצר שיח בלתי אמצעי בין הרשויות המקומיות ופקידי הממשלה הרלוונטיים שבעקבותיו נפתרו חסמים רבים בתכנון מעונות היום בישובים הערבים, והוגשו בקשות רבות לתקצוב בינוי מעונות יום בישובים הערבים. בתחילת שנת 2018 אישר משרד הרווחה את המלצתנו להפעיל מסלול ייעודי לתקצוב תכנון אדריכלי של מעונות יום ביישובים הערביים (עבור רשויות שחסרים להן משאבים למטרה זו), והקצה לכך 23 מליון ₪. בקרוב נפרסם מחקר מקיף שיבחן את החסמים שעוד לא טופלו בתחום בינוי המעונות בכדי להביא לפריצת הדרך הדרושה בתחום זה.

 

 

Silence is Golden