סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

קידום שוויון בתקציבי משרד הרווחה ובתקני עובדים סוציאליים המחולקים לרשויות המקומיות הערביות

בשנת 2009 תושבי הרשויות המקומיות הערביות היוו 14% מכלל האוכלוסייה וחלקם מכלל הנזקקים בארץ עמד על 20% לפחות. אך חלקן של הרשויות המקומיות הערביות בתקציב המחלקות לשירותים חברתיים בשנת 2009 עמד על 10.5% בלבד ו- 15.38% מתקני העובדים הסוציאליים. בפועל הרשויות המקומיות הערביות עשו שימוש רק ב-14% מהתקנים. מצב דברים עגום זה הביא אותנו לבחון לעומק את הסיבות לאפליה. בשנת 2011 פרסמנו את הדו”ח מחסמים לסיכויים – הקצאת תקציב משרד הרווחה ותקני עובדים סוציאליים למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות הערביות. בדו”ח זה הפעלנו את מודל מחסמים לסיכויים למציאת החסמים שמונעים חלוקה שוויונית של תקני העובדים הסוציאליים.

מצאנו כי הנוסחה על-פיה משרד הרווחה מחלק את תקני העובדים הסוציאליים מפלה, מצאנו כי המשרד אינו מחלק את התקנים על-פי הנוסחה וכן שהרשויות המקומיות הערביות אינן מאיישות את כלל המשרות שניתנות להן. לאור הממצאים במחקר שערכנו משרד הרווחה החליט לשנות את הנוסחה על-פיה הוא מקצה תקני עובדים סוציאליים.

עם הממצאים האלה פעלנו אל מול משרדי הממשלה הרלוונטיים (משרד הרווחה ומשרד האוצר). כמו כן, ערכנו שולחנות עגולים בין הממשלה לרשויות המקומיות הערביות, בשיתוף עמותת אינג’אז ופורום מנהלי לשכות הרווחה הערביים.

נכון לשנת 2012 הרשויות המקומיות הערביות מקבלות 15.44% מתקני העובדים הסוציאליים ו-11% מתקציב משרד הרווחה. כששיעור הנזקקים לשירותי הרווחה תושבי הרשויות המקומיות הערביות עדין עומד על יותר מ-20% מכלל הנזקקים בארץ. מדובר בפער גדול. למעשה הרשויות המקומיות הערביות מקבלות חצי מהתקציב שהן זקוקות לו. משרד הרווחה עשה צעדים משמעותיים אבל לא מספיקים על מנת לסגור את הפער בין הרשויות המקומיות הערביות לרשויות המקומיות היהודיות.

אנו ממשיכים לפעול בתחום במסגרת הפורום למאבק בעוני.

Silence is Golden