סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

מעקב אור

במלאת ארבע שנים מאז פרצו אירועי הדמים האלימים והקשים באוקטובר 2000 (אינתיפאדת אלאקצא), ושנה מאז פרסום המסקנות של ועדת-אור אשר הוקמה בעקבות אירועים אלה, הקימה סיכוי בסוף שנת 2004 צוות לצורך מעקב פעיל אחר יישום המסקנות של ועדת אור.
בנוסף הקימה סיכוי ארכיון המרכז בתוכו מקורות, מאמרים, דעות וניירות עמדה בנושא.
הפרוייקט נמשך שלוש שנים עד יוני 2007. לאחר מכן, וכהמשך לפרוייקט מעקב אור, הוקמה מחלקת קידום מדיניות שוויונית, אשר פועלת לקידום השוויון באופן יזום במשרדי הממשלה.

במלאת ארבע שנים מאז פרצו אירועי הדמים האלימים והקשים באוקטובר 2000 (אינתיפאדת אלאקצא), ושנה מאז פרסום המסקנות של ועדת-אור אשר הוקמה בעקבות אירועים אלה, הקימה סיכוי בסוף שנת 2004 צוות לצורך מעקב פעיל אחר יישום המסקנות של ועדת אור.
בנוסף הקימה סיכוי ארכיון המרכז בתוכו מקורות, מאמרים, דעות וניירות עמדה בנושא.
הפרוייקט נמשך שלוש שנים עד יוני 2007. לאחר מכן, וכהמשך לפרוייקט מעקב אור,הוקמה מחלקת קידום מדיניות שוויונית, אשר פועלת לקידום השוויון באופן יזום במשרדי הממשלה.

Silence is Golden