סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

בפרויקט "מרחב ציבורי משותף" פועלת המחלקה לחברה משותפת למען מרחבים משותפים ושוויוניים, שבהם יזכו השפה התרבות והזהות של האזרחים הערבים בישראל לנוכחות ראויה. במסגרת הפרויקט ביקשנו לבדוק את מידת נוכחותה של השפה הערבית – שפת אמם של 20% מאזרחי המדינה – בעשרה אתרים ברחבי הארץ שמשפחות ערביות ויהודיות מבלות בהם, וכן אתרים שבתי ספר וקייטנות מבקרים בהם במסגרת הפעילות הבית־ספרית.

מטרת המיפוי היתה לבדוק את נוכחות השפה הערבית ומידת נגישותם של אתרים אלה לאזרחים הערבים. נוכחות השפה הערבית במרחבים ציבוריים משותפים תחזק את תחושת השייכות של בני המיעוט הערבי בישראל למרחב ותצמצם את תחושת הניכור שלהם, ותהפוך את הביקור באתרי בילוי לחוויה ידידותית ומהנה שתתרום ליצירת חברה משותפת.

בנוסף, חשוב לתרגם לשפה הערבית מידע על בטיחות, הוראות שימוש במתקנים, מחירי כניסה, נגישות לנכים, שעות פעילות, שילוט לשירותים ולקפטריה וכל מידע חיוני אחר, כדי להבטיח שהמבקרים באתרי הבילוי יפעלו בהתאם להוראות, יפיקו את מרב ההנאה והתועלת מביקורם באתרים, ללא מפגעים ונזקים.

תהליך בחירת האתרים

  1. האתרים נבחרו על פי הפופולריות שלהם בחברה הערבית, על סמך ידע מוקדם שלנו.
  2. בדקנו עם כמה בתי ספר בחברה הערבית ומפעילי קייטנות מהם האתרים המבוקשים ביותר בתוכנית הטיולים השנתיים ופעילויות הקיץ.
  3. על סמך כל אלה קבענו עד כמה חשוב שהמקום ייתן שירות לכלל האוכלוסייה.

הבדיקה העלתה שכמה אתרים נכללים בטיולים של רוב בתי הספר והקייטנות: סופרלנד, ספארי, לונה גל ולונה פארק. כל האתרים שבדקנו הם הין האתרים הפופולריים ביותר, ואחוז המבקרים הערבים בהם גבוה (טבלה מפורטת של כל האתרים מובאת בהמשך).

תהליך בדיקת האתרים

תחילה יצאו תחקירנים אל האתרים שנבחרו, מצוידים בשאלון אחיד הבודק את נוכחות השפה הערבית ברחבי האתר ובשירותים שהוא מציע למבקרים. התחקירנים ביצעו את המיפוי בחודשים יולי–ספטמבר 2017.

נבדקו הקטגוריות הבאות:

בשלב השני, ריכזנו את הנתונים שנאספו על ידי החוקרים וניתחנו אותם. רוב המקומות לא סיפקו שירות בשפה הערבית כמו בשפה העברית. מעט מקומות כללו שילוט שווה בערבית ובעברית, וחלקם הציבו רק שלטי אזהרה בשפה הערבית כדי להימנע מאחריות משפטית. יתר השלטים שכללו מידע חיוני וחשוב הוצבו בשפה העברית בלבד. בכמה אתרי בילוי לא היה שום ייצוג לשפה הערבית. לעומתם, כמה המקומות כללו שילוט מלא בשפה הערבית, הקרינו סרטים עם תרגום לערבית ואף העסיקו צוותי הדרכה בערבית לבתי הספר הערביים המבקרים באתר.

הדירוג בוצע על סמך הנתונים שנאספו וניתוחם, וכן על סמך התשובות שהתקבלו בכתב מהנהלות האתרים. האתרים דורגו מ־0 עד 5. 5 הוא הדירוג הגבוה ביותר, ודירוג 0 הוא ציון נכשל.

לצערנו, וכפי שניתן לראות, ארבעה אתרים מתוך עשרה זכו לציון 0, שלושה מהם בבעלות חברת עיר השעשועים בע"מ: המימדיון, לונה פארק תל אביב וסופרלנד. האתר הרביעי הוא פארק המים  ימית ,2000 שכלל שני שלטי אזהרה בלבד בשפה הערבית.

בשלב השלישי, פעילות לתיקון המצב – פנינו בכתב להנהלות עשרת האתרים והסבנו את תשומת לבם לשינויים הנדרשים. הסברנו את הצורך לתת נוכחות לשפה הערבית ולהפוך את האתר למרחב משותף שוויוני. כמה אתרים שטרם הגיבו לפנייתנו, ועל כן ייתכן שחל בינתיים שינוי או עדכון שהתחקירנים שלנו לא תיעדו.

רוב האתרים הגיבו לפנייתנו. רוב התשובות היו חיוביות, וחלק גדול מהן הראה נכונות לשיתוף פעולה ושינוי. שלושה אתרים לא הגיבו כלל לפנייתנו למרות תזכורות שנשלחו.

מסקנות

מרבית האתרים קיבלו דירוג גרוע עד בינוני מבחינת נוכחות השפה הערבית.

ב־6 אתרים מתוך 10, השפה הערבית נמצאת בשילוט באופן חלקי, ובחלקם נמצא בעיקר שילוט של "אזהרות" שמטרתו לקיים את חובת האזהרה על פי החוק לשמור על חייהם של המבקרים על מנת שלא לשאת באחריות משפטית במצב של גרימת נזק. ב־3 אתרים השפה הערבית נעדרה לגמרי מהשילוט (כולל בשלטי אזהרה), ורק באתר אחד נכחה השפה הערבית בשילוט כמו השפה העברית – לרבות שילוט הכוונה, תוכן ואזהרות.

רוב האתרים סיפקו הדרכות בערבית. אתר אחד ציין בעת הזמנת ההדרכה כי ייתכן שהיא תועבר בעברית בגלל מחסור במדריכים ערבים.

ל־5 אתרי אינטרנט יש גרסה בערבית, אך היא חלקית ומצומצמת. בשאר אתרי האינטרנט אין שום נוכחות של השפה הערבית. בעת איסוף הממצאים בחודשים יולי–ספטמבר היתה גרסה ערבית מצומצמת ביותר לאתרי האינטרנט של לונה פארק, מימדיון וסופרלנד, אך לאחרונה שודרג האתר של חברת עיר השעשועים – בעליה של אתרי הבילוי הללו – והשפה הערבית נעדרת ממנו לגמרי.

על פי בדיקתנו, באף אתר אין אפשרות לקבל מענה טלפוני בשפה הערבית.

בראש רשימת המצטיינים נמצא גן החיות התנ"כי בירושלים, שבו קיימת נוכחות שווה של הערבית והעברית, וכן מחלקה ערבית להדרכת תלמידים.

תוצאות הבדיקה

שם האתר ערבית באתר האינטרנט מענה טלפוני בערבית אנשי צוות ערבים הדרכות בערבית חלוקת מפה בערבית נוכחות השפה הערבית בשילוט הקרנת סרט בערבית הערות דירוג
לונה פארק תל אביב יש גרסה בערבית לאתר, אך היא אינה מפורטת כמו הגרסה בעברית ומכילה מידע בסיסי בלבד אין לא ידוע ______ _________ נמצא שילוט בעברית בלבד, מהכניסה ועד ליציאת החירום, שירותים, הוראות שימוש, הוראות בטיחות, מחירון, שעות הפעילות, מפות האתר שמוצבות במתחם, ואף טבלת הגובה המינימלי לשימוש בכל מתקן _ _ _ _ 0

 

בלגאן – יגור אין אתר אינטרנט בערבית אין הרוב ערבים אם יש אנשי צוות ערבים במקום, הם נותנים הסבר בערבית המנהלים טוענים כי בפינת החי מחולק עלון  בשפה הערבית. התחקירנית שלנו בשטח לא מצאה עלון כזה, ולפי עדות של אחד העובדים הוא לא קיים נוכחות השפה הערבית דלה וחלק גדול מהשלטים המוצבים בשטח הפארק אינם מתורגמים, לרבות השלטים בכניסה, שלטי התמחור, מפת המקום, שלטי האזהרה על המתקנים, שלטי ההסבר של המשחקים וחלק גדול משלטי ההכוונה וההתמצאות _ _ _ _ השילוט טעון שיפור, בעיקר המפה הראשית שאין בה בכלל ערבית 3
אגם חי – קיבוץ יראון אין ערבית בכלל באתר אין כן כן אין – המפה מחולקת רק בעברית נוכחות השפה הערבית דלה ורוב השלטים אינם מתורגמים. בחלק גדול משלטי ההכוונה המוצבים בשטח האגם, לרבות השלטים המוצבים בכניסה אליו, שלטי האזהרה והתמחור הם רק בעברית. ליד כלובי החיות יש שלטי תוכן ישנים בערבית, אבל השלטים החדשים קיימים רק בעברית _ _ _ _ 3
לונה גל – חוף הכנרת אין באתר לא מחצית מאנשי הצוות ערבים _ _ _ _ _ _ _ _ בחלק גדול משלטי ההכוונה המוצבים בשטח הפארק, לרבות השלטים המוצבים בכניסה אליו, שלטי התמחור, שלטי האזהרה השונים וחלק גדול משלטי ההכוונה וההתמצאות במתחם ובסביבתו החיצונית, הנוכחות של השפה הערבית הנה חלקית ואין תרגום בחלק גדול מהשלטים. _ _ _ _ עיקר הערבית רק בשלטי האזהרה כי זה חובה לפי חוק 2
סופרלנד יש גרסה בערבית אבל חסר בה מידע בסיסי וחיוני אין לא ידוע _ _ _ _ _ _ _ _ לא נמצאה שום נוכחות של השפה הערבית במתחם הפארק. בשלטים המוצבים בשטח הפארק, לרבות השלטים המוצבים בכניסה אליו ובסביבתו החיצונית, אין ולו מילה אחת בערבית _ _ _ _ אתר בבעלות חברת עיר השעשועים בע"מ 0
מיני ישראל חלקי אין לא ידוע יש הדרכות בערבית _ _ _ _ נוכחות השפה הערבית במתחם הפארק דלה, ומתרכזת בעיקר בשלטים המציינים את שמות המקומות, אך היא נעדרת משלטי ההתמצאות, שלטי ההסברה שמוצבים ליד המוצגים ומכילים מידע חשוב על המוצגים, שלטי האזהרה ושלטי הכניסה והתמחור. הרוב המובהק של השילוט במתחם הפארק הוא בעברית ואנגלית הסרט מוקרן בערבית הנהלת האתר טענה שכל השילוט יוחלף לשילוט חדש שיכלול גם את השפה הערבית, וצירפה למכתב גם הוכחות מצולמות. האתר בבעלות ציבורית 4
מימדיון הגרסה בשפה הערבית בסיסית וחסרה מידע חיוני אין לא ידוע _ _ _ _ _ _ _ _ נוכחותה של השפה הערבית במתחם הפארק הינה אפסית, שכן, אין בשלטים המוצבים בשטח הפארק, לרבות השלטים המוצבים בכניסה אליו ובסביבתו החיצונית, אף לא מילה אחת בשפה הערבית. _ _ _ _ אתר בבעלות של חברת " עיר השעשועים בע"מ " 0
ימית 2000 לא קיימת גרסה בשפה הערבית אין לא ידוע _ _ _ _ _ _ _ _ הנוכחות של השפה הערבית המתחם הינה אפסית ולמעט שני שלטים של אזהרות  אין שלטים בערבית _ _ _ _ 0
גן החיות התנכ"י גרסה מצומצמת אין – אבל לפי התגובה שקיבלנו יש מענה קולי בערבית בכל משמרת של בוקר כן כן כן כן _ _ _ _ 5
ספארי אין אין ארבעה אנשי צוות ערבים באתר כולו הדרכות בשפה הערבית אינן מתאפשרות תמיד לפי הצורך בגלל מיעוט במדריכים הערבים בספארי אין מפה בשפה הערבית, אולם בתגובת האתר נאמר שיש מפה בערבית המחולקת בכניסה למי שמבקש כן _ _ _ _ 3
Silence is Golden