סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

פרופ' סראב אבורביעה-קווידר היא פרופסורית חברה במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון וסגנית נשיא אב"ג למגוון והכלה.

מחקריה של סראב עוסקים בשלושה תחומים עיקריים: אי שוויון בקרב קבוצות מוחלשות בעבודה ובהשכלה הגבוהה, צדק אפיסטמי ופמיניזם ילידי. פרופ' סראב מלמדת קורסים על מגדר ופמיניזם בעולם הערבי וכן סוציולוגיה של גזענות בתחום החינוך, פרסמה ספרים ומאמרים רבים העוסקים בתחום. לצד פעילותה האקדמית היא גם פעילה בתחום הזכויות – לאחרונה עמדה בראש צוות חינוך של צוותי המומחים במשבר הקורונה, במשך שנים היא פועלת למען זכויות נשים פלסטיניות, ובשנת 2019 זכתה  בפרס אות קטן על עשייה חברתית ואקטיביזם באקדמיה מטעם עמותת רוח נשית.

Silence is Golden