סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

המחלקה לחברה משותפת

פועלים לקדם, להרחיב ולעצב מציאות של חברה משותפת ומרחבים משותפים המבוססים על כבוד, אמון והיכרות מעמיקים בין ערבים ויהודים.

תחומי הפעילות של המחלקה

עוד על המחלקה לחברה משותפת

המציאות הרווחת בישראל כיום היא של הפרדה בין ערבים ויהודים. אנו עדים לכך בתחומי חיים רבים ובראשם ההפרדה במגורים ובחינוך. מצב זה של הפרדה מביא להדרה מהמרחב הציבורי של השפה, התרבות, המורשת וההיסטוריה של האזרחים הערבים, ומאפשר את המציאות של אפליה במשאבים ובתקציבים. בנוסף, ההפרדה מביאה להעמקת התחושות השליליות בין שתי הקבוצות, אשר מתעצמות על רקע הקונפליקט הלאומי המתמשך. להפרדה זו יש תפקיד בהגברת הפחד והניכור אשר מובילים בין היתר לשנאה וגזענות. המחלקה לחברה משותפת פועלת כדי לקדם שינויים ממשיים במרחב ובתודעה על מנת להבטיח מפגש שוויוני, מתמשך וטבעי.

חזון המחלקה הוא להביא את גופי שלטון, רשויות מקומיות, ארגונים וגופים ציבוריים, לקדם, ליצור ולחזק מציאות של חברה משותפת ומרחבים משותפים המבוססים על כבוד, אמון והיכרות מעמיקים בין יהודים וערבים.

כדי לבנות חברה משותפת אנחנו פועלים לחזק את המקום והמעמד של השפה והתרבות הערבית במרחבים משותפים, במטרה שכל מרחב משותף – מקום בילוי, מקום עבודה, מוסד אקדמי או תחנת אוטובוס – יעניק מקום שוויוני ויאפשר תחושת שייכות ליהודים וערבים הנוכחים בו. אנחנו יוזמים ומלווים מהלך רחב של בניית תשתית תיירות משותפת בישובים הערבים, ודרך הסיורים של דרכים שלובות دروب متداخلة זוכים אלפי מבקרים יהודים להכיר מקרוב את החברה הערבית, וללמוד על ההיסטוריה, התרבות והמורשת של הישובים הערבים. בנוסף, ובהינתן מערכות החינוך הנפרדות, אנו פועלים להטמעה של עקרונות של חינוך לחיים משותפים בכל חלקיה של מערכת החינוך. ולבסוף, במרחבים משותפים בהם אזרחים ערבים חשים מאוימים מעצם היותם ערבים, אנו פועלים לקידומו של מרחב בטוח מגילויי גזענות, הדרה והסתה.

בעבר פעלנו על מנת להבטיח כי המוסדות האקדמיים יהיו מרחבים משותפים, וכי השפה והתרבות הערבית יהיו בהם.  פרסמנו מחקר בנושא, ופעלנו בשיתוף פעולה עם ארגונים נוספים לקיומם של כנסים אקדמיים בערבית, שילוט בערבית ברחבי הקמפוסים ושילוב סגל מנהלי ואקדמי ערבי במוסדות להשכלה גבוהה. לשמחתנו, יוזמת תקווה ישראלית באקדמיה והמועצה להשכלה גבוהה לקחו על עצמן לקדם את האקדמיה כמרחב משותף לרבות סוגיות של שפה ותרבות ערבית במרחבים האקדמיים.

Silence is Golden