סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

התחדשות עירונית בישובים הערביים

פועלים לקידום מודל ייחודי להתחדשות הישובים הערביים. המודל יאפשר התחדשות של שכונות ותיקות, תוך התייחסות להיבטים פיזיים (כמו לדוגמא מגורים, כבישים, חניות, גנים ציבוריים, מוסדות ציבור ועוד) ולהיבטים חברתיים-תרבותיים.

התחדשות עירונית

התחדשות עירונית היא היא שם כללי לתהליך שבו אזור עירוני מדורדר מבחינה פיזית או חברתית, משתקם וחוזר להיות מקום נעים וטוב לתושביו. התחדשות עירונית נעשית בשיתוף עם התושבים ומתייחסת גם להיבטים פיזיים (כמו לדוגמא דיור, מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, כבישים, חניות ועוד) וגם להיבטים חברתיים.

בשנים האחרונות הפכה התחדשות עירונית בישראל לשם נרדף לפינוי בינוי ותמ”א 38. מודלים אלו אינם מתאימים לצרכים הייחודיים של היישובים הערביים ואינם נותנים מענה ראוי לתושבים.

במטרה לצמצם פערים ובמטרה להפוך את השכונות הוותיקות ביישובים הערביים לשכונות טובות יותר עבור תושביהן, יש צורך בפיתוח מודל ייחודי שיתייחס לצרכי האוכלוסייה ויתן מענה רחב הכולל: השקעת כסף ממשלתי; הגדלת כמות יחידות הדיור במקביל לשיפוץ תשתיות, הוספת מוסדות ציבור ופארקים; ועוד.

כחלק מפרויקט זה נבנה מודל להתחדשות עירונית המתאים לצרכי הרשויות הערביות ולתושביהן ונפעל לאימוץ מודל זה על ידי המדינה. מודל זה יהווה צעד נוסף לצמצום אי השיוויון המרחבי וצעד נוסף לשיפור איכות החיים של התושבים.

פרסומים בולטים

פרסומים תקשורתיים מתחום הפעילות

Silence is Golden