סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

ד”ר מאיסה תותרי פאח’ורי היא אדריכלית ומתכננת ערים בוגרת הטכניון. במסגרת הדוקטורט שלה בחוג לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון, היא חקרה את הקודים המרחביים שהנחו את הפיתוח העירוני של ערים ישראליות-פלסטיניות בשבעת העשורים האחרונים. השנה, מאיסה תחקור את התפתחות הזהות הפלסטינית העירונית בחיפה וברמאללה במסגרת מלגת הפוסט-דוקטורט במכון המחקר הרי ס. טרומן. מאיסה עבדה בארגונים אזרחיים חברתיים וסביבתיים שונים ובמגוון מוסדות מחקר: בין היתר מכון שמואל נאמן, יוזמות קרן אברהם, אגודת הגליל ואזרחים למען הסביבה.

Silence is Golden